Какъв е проблемът със ски зона Банско в Национален парк Пирин

Пирин и Банско, гледани от Южна Рила

Пирин и Банско, гледани от Южна Рила

Национален парк Пирин притежава уникални природни богатства като над 200-годишни иглолистни гори, включително най-старото дърво на Балканския полуостров – Байкушевата мура. Част от бяха изсечени, за да се направи ски зона Банско.
През 2000 г. се провежда обществено обсъждане на доклада за Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за Териториално устройствен проект (ТУП) на ски зона Банско. По това време министър на околната среда и водите е Евдокия Манева (в наши дни заместник министър в същото министерство в правителството на ГЕРБ). Тогава сегашният екоминистър Нона Караджова работи като служител в министерството.

Писта Томба след края на сезона, 18.04.2010

Писта Томба след края на сезона, 18.04.2010

ТУП предвижда значително разширение на дотогава съществуващите ски писти и съоръжения в Национален парк Пирин. В началото на 2001 г., два дни преди да напусне поста, министър Евдокия Манева подписва положително становище по ОВОС за ски зона Банско въпреки протестите на природозащитните неправителствени организации.

Договорът за концесията за ски зоната в границите на Национален парк Пирин е подписан по времето на екоминистър Долорес Арсенова от НДСВ през 2001 г. Тя се дава на „Юлен” АД, чиито основни акционери към момента са две офшорни фирми и община Банско.Последиците

Концесията предоставя правото на „Юлен” АД да построи и ползва ски зона върху 995 декара изключителна държавна собственост, каквато представлява Национален парк Пирин. Националните паркове и резерватите са най-сериозно опазваните от закона защитени територии в България. Затова цялата собственост в тях е изключително на държавата, т.е. на всеки български гражданин.

Концесията позволява на „Юлен” АД да ползва територията на Национален парк Пирин, за да построи ски зона Банско, срещу което трябва да заплаща такса на държавата. Таксата е процент от продадените билети и карти за съоръженията. Колкото „Юлен” АД каже, че е продала, толкова се заплаща. Държавата няма механизъм да следи дали това са реалните суми. Вероятно става дума за около 200 хил. лева на сезон.

Собствеността в „Юлен” се дели между две офшорни фирми и община Банско. Смята се, че „Юлен” е свързана с Цеко Минев – акционер в Първа инвестиционна банка и председател на Българска федерация ски. Един и същ човек е член на бордовете на „Юлен” и на фирмата „Витоша ски” – тя притежава повечето лифтове в Природен парк Витоша и иска да построи по-голяма ски зона там.

През всичките 10 години от създаването на ски зона Банско природозащитниците се опитват да насочат вниманието на 4 поредни правителства за управлението на Национален парк Пирин, което постепенно води до унищожението му.

Горна станция на лифта към вр. Тодорка

Горна станция на лифта към вр. Тодорка

Историята продължава

Сега е ясно е, че много от пистите са по-широки от разрешеното, че непрекъснато се увеличава броя на лифтовете и капацитетът им. Малко известен факт е, че броят на скиорите в ски зона Банско е обвързан с броя на леглата в града към 2001 г. и не може да се увеличава. Разрешението от 2001 г. да се построи ски зона Банско е дадено при условие легловия капацитет на града да не надвишава 7800 легла, докато по данни на кмета на Банско легловата база през 2010 г. е достигнала над 20 000 легла.

Друг малко известен факт е, че според концесионния договор някои от старите писти над Банско трябва да бъдат рекултивирани и затворени .

През 2004 г. правителството приема план за управление на Национален парк Пирин, какъвто трябва да има всяка защитена територия. Плановете важат 10 години. В него се казва, че ски зона Банско не може да се разширява повече от записаното в концесията от 2001 г. Тъй като става дума за изключителна държавна собственост под защита, планът за управление на Национален парк Пирин е де факто ЗАКОНЪТ в Пирин.

През 2005 г. Община Банско приема Териториално-устройствен план на ски зона Банско, който не се съобразява с плана за управление на Национален парк Пирин и на практика е незаконен. Това дава основание на „Юлен” АД да построи нови писти и съоръжения. В нарушение на плана за управление са построени ролбан, стадион за биатлон, подменени са два лифта, чието трасе е по-дълго от това на старите…

През 2007 г. България става член на Европейския съюз. Национален парк Пирин става част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Национален парк Пирин е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО към ООН през 1983 г. Заради ски зона Банско и продължаващите опити тя да бъде разширена, през 2009 г. ЮНЕСКО взима решение, че или правителството на България ще гарантира, че строителството на ски курорти в Национален парк Пирин ще бъде прекратено, или ЮНЕСКО ще впише обекта в листата на „световното природно наследство в опасност” с всички последствия за имиджа на българската държава.

През 2009 г. Европейската комисия е сезирана от български природозащитни организации заради строителството на нови писти и съоръжения в Национален парк Пирин, част от Натура 2000. Разследването на ЕК продължава.

Ски зона Банско от въздуха, 11.04.2011

Ски зона Банско от въздуха, 11.04.2011

Междувременно

Възползвайки се от шумотевицата около стартовете за световната купа по ски в Банско през 2011 г., общинските съвети на Банско и Разлог се обявяват за унищожаване на вековните гори и уникални пейзажи в Национален парк Пирин. Те настояват за промяна в плана за управление на Национален парк Пирин с цел 8-кратно увеличение площта на ски пистите, 4-кратно увеличение броя на лифтовете, развитието на 2 нови ски курорта над Разлог и Добринище и двойно разширение на ски зоната над Банско.

Въпреки кризата през 2011 г., държавата предоставя 2 млн. лв. на Българската федерация по ски за организиране на стартове от световната купа на Банско. Никой не знае за какво точно са отишли тези пари, тъй като Министерство на спорта отказва да предостави информация.

През 2009 г. анализ на сателитна снимка от ски зона Банско показва, че ски зоната надхвърля около два пъти разрешената площ от концесията. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” изпраща искане до Министерство на околната среда и водите да провери наистина ли това е така.

И тогава Нона Караджова хвърля бомбата

Почти две години по-късно, след множество писма с въпроси от граждани и след заседание на Министерски съвет екоминистърът Нона Караджова признава, че „Юлен” АД ползва (т.е. е изсякла и отнела от природата) с около 650 декара повече от разрешеното от концесията за ски зона Банско. Това означава, че около 40% от ски зона Банско на практика е незаконна.

Според Нона Караджова „Юлен” АД има разрешителни за всички лифтове и съоръжения, затова държавата планира да промени Закона за концесиите, за да може да се вкарат в нея и допълнителните 650 декара.

Южен Пирин, гледан от Славянка

Южен Пирин, гледан от Славянка

Какво трябва да се направи

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” изразява остро несъгласие с идеята на правителството. Подобно решение на правителството за узаконяване на незаконните части от ски зона Банско може да се сравнява единствено с безочливите замени на гори, извършени от предишното правителство, казват природозащитниците.

Това решение е взето под диктата на Цеко Минев, акционер в Първа инвестиционна банка, председател на Българска федерация по ски и човекът, който стои зад ски зона Банско и зад опитите за незаконно разширяване на местата за каране на ски в Природен парк Витоша.

Подобно правителствено решение подпомага разрушаването на българската защитена природа и показва, че някои хора са винаги над закона без значение кое правителство е на власт, заявяват от коалицията.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” обръща внимание на министър председателя Бойко Борисов и на министъра на околната среда и водите Нона Караджова, че всички писти и съоръжения в ски зона Банско в Национален парк Пирин, които са построени извън обхвата на концесията на „Юлен” АД за ски зоната, на практика са държавна собственост.

Като защитена територия от този ранг, Национален парк Пирин е изключителна държавна собственост, т.е. всички гори и земи вътре са собственост на всички български граждани по конституция.

Концесията в Национален парк Пирин позволява на концесионера „Юлен” АД да ползва държавната собственост (земя, гори, съоръжения) срещу заплащане на такса за определен период от време.

Всички писти и лифтове, които са построени извън концесионната площ, дори и да имат екологични или строителни разрешителни, на практика са построени върху държавна земя, без концесионера да има право на това. Според Закона за собствеността, при липса на право на строеж и концесия всички постройки и съоръжения в чужд имот стават автоматично притежание на собственика на имота – държавата.

От 2001 год. досега “Юлен” АД неправомерно ползва държавните земи, гори и съоръжения в близо 650 декара извън концесионната площ и следва да заплати обезщетение на държавния бюджет.

Природозащитниците настояват

Коалицията „За да остане природа в България” призовава премиера Бойко Борисов да спре всякакво строителство в защитените територии, да развали концесионния договор с „Юлен” АД, да влезе във владение на незаконно изграденото, както и да изиска обезщетение за незаконно използваните площи и да се рекултивират незаконно застроените територии в Национален парк Пирин, част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и от световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Държавните съоръжения да бъдат предоставени на община Банско за стопанисване до предоставянето на нова концесия.

Коалицията „За да остане природа в България” призовава министъра на околната среда и водите Нона Караджова да публикува на сайта на министерството всички съгласувания, издадени от министерството за Национален парк Пирин, както и пълният договор за концесията.

Коалицията „За да остане природа в България” призовава министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев да публикува на сайта на министерството всички разрешителни за строеж, издадени от община Банско за ски зона Банско в Национален парк Пирин.

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социални мрежи вляво или да оставите коментар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *