Архив за етикет: Триберг

Отвлечени в Черната гора

Те са повече от нас. Много-много повече! Всеки от тях държи в ръце ласо. Безпределно ясно е, че скоро ще удари и нашият час.

Тогава отвличат Дидкот. По-точно я прихващат с ласото, издърпват я от тротоара на паважа и напълват врата й със слама. Нямаме никакво време за реакция. Всичко става за секунди.

Има още